loader image

ערכה פיזית

ערכה אינטראקטיבית להקניית מושגים  לגילאי 3-5.
לעבודה קבוצתית בהדרכת הגננת או מומחי התפתחות

מה מחכה לנו בפנים?

מהות הערכה:

הערכה כוללת מגוון כלים חווייתיים להקניית מושגי יסוד שאפשר פשוט להתחיל וללמד – ולהמשיך לשיר גם בין המפגשים 🙂
השירים והשיעורים מגישים לילדים מושגים בסיסיים בצורה קליטה וזכירה, בנושאים: צבעים, צורות ומושגי מרחב ויחס.

הלימוד משלב עזרים שמיעתיים וחזותיים שיסייעו לילדים לזכור ולקטלג את המידע במוח בצורה ברורה ונוחה לשליפה, בתמונות ובצלילים.

מרכיבי הערכה: 

  1. דיסק שירים מקוריים להקניית המושגים – לתמיכה בזיכרון השמיעתי
  2. כרטיסי הדגמה מאוירים לכל מושג, לתמיכה בזיכרון החזותי
  3. כרטיסים ובהם מילות שירי המושגים להטמעתם בצורה חווייתית
  4. משחקים למליאה ולקבוצה
  5. חוברת דפי משימה מגוונים לצילום לכל ילד, לחזרה ולתרגול

הכרטיסיות עמידות ומיועדות לשימוש רב פעמי

ודאי תאהבו גם...

ערכה פיזית

ערכה אינטראקטיבית ללימוד אותיות לגילאי 3-7.
לעבודה קבוצתית בהדרכת הגננת או המורה.

529

449

ערכה אינטראקטיבית ללימוד אותיות לגילאי 3-7.
לעבודה קבוצתית בהדרכת הגננת או המורה.

529

449

ערכה פיזית

ערכה פיזית

ערכה אינטראקטיבית להכרת המספרים ולמידה חשבונית לגילאי 3-7.
לעבודה קבוצתית בהדרכת הגננת או המורה.

529

449

ערכה אינטראקטיבית להכרת המספרים ולמידה חשבונית לגילאי 3-7.
לעבודה קבוצתית בהדרכת הגננת או המורה.

529

449

ערכה פיזית

ערכה פיזית

ערכה אינטראקטיבית להעשרת השפה לגילאי 3-7.
לעבודה קבוצתית בהדרכת הגננת או המורה.

549

479

ערכה אינטראקטיבית להעשרת השפה לגילאי 3-7.
לעבודה קבוצתית בהדרכת הגננת או המורה.

549

479

ערכה פיזית

error: Content is protected !!